پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

رستوران بزرگان

زمان سرویس دهیظهر : 12 الی 15 شب : 19 الی 23

تعرفه پیک : برعهده رستوران

همدان - پیشاهنگی- خیابان آرام_جنب باشگاه یاران رستوران بزرگان

چلو کباب ها | رستوران بزرگان

چلو کباب برگ

26000 تومان

چلو کباب برگ ممتاز

31000 تومان

چلو کباب سلطانی

36000 تومان

چلو کباب بختیاری

28000 تومان

چلو کباب قفقازی

24000 تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

22000 تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

19000 تومان

چلو کباب وزیری

18000 تومان

چلو کباب کاردی

17500 تومان

چلو کباب نگین دار

17000 تومان

چلو کباب لقمه

18500 تومان

چلو کوبیده

15000 تومان
خوراک | رستوران بزرگان

خوراک جوجه

15000 تومان

خوراک کوبیده

11000 تومان

خوراک برگ

22000 تومان

کباب سلطانی

32000 تومان

کباب بختیاری

24000 تومان

کباب قفقازی

20000 تومان

جوجه کباب ممتاز

18000 تومان

کباب وزیری

14000 تومان

کباب کاردی

13500 تومان

کباب نگین دار

13000 تومان
چلو خورشت ها | رستوران بزرگان

چلو خورشت روز

14000 تومان
پلو | رستوران بزرگان

زرشک پلو با مرغ

16000 تومان
پیش غذا | رستوران بزرگان

ماست موسیر

2000 تومان

سالاد

3000 تومان
نوشیدنی | رستوران بزرگان

نوشابه شیشه ای زرد

2500 تومان

نوشابه شیشه ای

2500 تومان

نوشابه قوطی زرد

3500 تومان

نوشابه قوطی مشکی

3500 تومان

نوشابه خانواده زرد

5000 تومان

نوشابه خانواده مشکی

5000 تومان

دوغ شیشه‌ای

3000 تومان

دوغ خانواده

5000 تومان