پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

رستوران دیزی بزرگ‌آقا

زمان سرویس دهی23

تعرفه پیک : برعهده رستوران

همدان - شکریه ، روبروی پارک شکریه رستوران دیزی بزرگ‌آقا

سنتی | رستوران دیزی بزرگ‌آقا

دیزی لیمو

25000 تومان

دیزی سیر

25000 تومان

دیزی سیر و فلفل

25000 تومان

سرداشی

22000 تومان

کشک بادمجان

15000 تومان
نوشیدنی | رستوران دیزی بزرگ‌آقا

دلستر خانواده

6000 تومان

دوغ خانواده

7000 تومان

دوغ لیوانی

2000 تومان

نوشابه خانواده زرد

5000 تومان

نوشابه خانواده مشکی

5000 تومان

نوشابه شیشه ای

3000 تومان

دوغ شیشه ای

3000 تومان

نوشابه قوطی زرد

3000 تومان

نوشابه قوطی مشکی

3000 تومان