پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

فست فود مرغ بریان لذیذ

زمان سرویس دهیظهر : 12 الی 15 شب : 19 الی 23

تعرفه پیک : برعهده رستوران

همدان - فست فود مرغ بریان لذیذ

مرغ بریان پرسی | فست فود مرغ بریان لذیذ

مرغ بریان

38000 تومان
پیتزا تک نفره | فست فود مرغ بریان لذیذ

پیتزا مخصوص

16000 تومان

پیتزا مرغ وقارچ

16000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ

16000 تومان

پیتزا پپرونی

16000 تومان

پیتزا ویکتوریا

16000 تومان

پیتزا سبزیجات

16000 تومان

پیتزا سبزیجات

16000 تومان
پیتزا دونفره | فست فود مرغ بریان لذیذ

پیتزا مخصوص

18000 تومان

پیتزا مرغ وقارچ

18000 تومان

پیتزا گوشت و قارچ

18000 تومان

پیتزا ویکتوریا

18000 تومان

پیتزا سبزیجات

18000 تومان
پیش غذا | فست فود مرغ بریان لذیذ

سالاد

3000 تومان
نوشیدنی | فست فود مرغ بریان لذیذ

نوشابه خانواده مشکی

5000 تومان

دلستر قوطی

3500 تومان

دلستر خانواده

6000 تومان

دوغ لیوانی

2000 تومان

آب معدنی کوچک

1500 تومان

نوشابه خانواده زرد

5000 تومان

دوغ خانواده

7000 تومان

نوشابه قوطی زرد

3000 تومان

نوشابه قوطی مشکی

3000 تومان