پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

رستوران هانی

زمان سرویس دهی23

تعرفه پیک : برعهده رستوران

همدان - شکریه ، روبروی پارک شکریه رستوران هانی

چلو کباب ها | رستوران هانی

چلو کباب سلطانی

36000 تومان

چلو کباب بختیاری

28000 تومان

چلو کباب قفقازی

34000 تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

19000 تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

22000 تومان

چلو کباب وزیری

18000 تومان

چلو کباب کوبیده نگینی

17000 تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

18500 تومان

چلو کباب کوبیده

15000 تومان

چلو کباب برگ معمولی

26000 تومان

چلو کباب برگ مخصوص

31000 تومان

چلو کباب کاردی

17500 تومان
خوراک | رستوران هانی

شنیسل مرغ

18000 تومان

جوجه کباب مخصوص

13000 تومان

خوراک کوبیده

11000 تومان

جوجه ممتاز

17000 تومان
چلو خورشت ها | رستوران هانی

چلو خورشت قیمه

14000 تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

14000 تومان
پلو | رستوران هانی

زرشک پلو با مرغ

16000 تومان
پیش غذا | رستوران هانی

زیتون پرورده

2500 تومان

سالاد فصل

2500 تومان

ماست موسیر

2500 تومان
نوشیدنی | رستوران هانی

دلستر خانواده

6000 تومان

دلستر قوطی

4000 تومان

دوغ خانواده

7000 تومان

نوشابه بطری زرد

2000 تومان

نوشابه بطری مشکی

2000 تومان

نوشابه خانواده زرد

5000 تومان

نوشابه خانواده مشکی

5000 تومان

آب معدنی بزرگ

2000 تومان

آب معدنی کوچک

1500 تومان

دوغ لیوانی

2000 تومان

نوشابه قوطی زرد

3000 تومان

نوشابه قوطی مشکی

3000 تومان

دوغ ارگانیک محلی

6000 تومان