پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

فست فود ژوبین

زمان سرویس دهیظهر :11الی15 شب : 19 الی 23

تعرفه پیک : برعهده رستوران

همدان - مهدیه روبروی اداره برق فست فود ژوبین

پیتزا تک نفره | فست فود ژوبین

پیتزا قارچ

16000 تومان

پیتزا مخلوط

19000 تومان

سوپر ویژه ژوبین

21000 تومان

چیکن تنوری

20000 تومان

پیتزا زبان

22000 تومان

رست بیف

22000 تومان

بلونیز

21000 تومان

بوقلمون

21000 تومان

پیتزا پپرونی

20000 تومان

مکزیکی

21000 تومان

پیتزا یونانی

20000 تومان

پیتزا سوپریم

22000 تومان

اسپیشیال

22000 تومان
پیتزا دونفره | فست فود ژوبین

پیتزا مخلوط

27000 تومان

پیتزا قارچ

21000 تومان

سوپر ویژه ژوبین

29000 تومان

چیکن تنوری

30000 تومان

پیتزا زبان

31000 تومان

رست بیف

31000 تومان

بلونیز

31000 تومان

بوقلمون

29000 تومان

مکزیکی

30000 تومان

پیتزا یونانی

29000 تومان

پیتزا سوپریم

31000 تومان

اسپیشیال

31000 تومان
ساندویچ | فست فود ژوبین

برگر ذغالی

11000 تومان

رویال برگر

15000 تومان

ژامبون تنوری

13000 تومان

ژامبون سرد

تومان

هات داگ پنیری

11000 تومان

هات داگ ویژه

13500 تومان

بلغاری

11000 تومان

بلغاری ویژه

14500 تومان

ساندویچ زبان

19000 تومان

رست بیف

19000 تومان

گریل فیلت

13500 تومان

ویژه ژوبین

18500 تومان
برگر | فست فود ژوبین

برگر ذغالی

11000 تومان

ماشروم برگر

12000 تومان

رویال برگر

15000 تومان

چیز ماشروم برگر

14000 تومان

چیز برگر

12000 تومان

فیله برگر

16000 تومان

برگر برگر

18000 تومان

برگر ویژه ژوبین بانان پنیری

17000 تومان

مرغ برگر

13000 تومان

کباب لقمه

16000 تومان
سوخاری | فست فود ژوبین

فیله استریپس ۲ تکه

15000 تومان

فیله استریپس ۳ تیکه

19000 تومان

فیله استریپس ۴ تکه

23000 تومان

میگو سوخاری

21000 تومان

قارچ سوخاری

14000 تومان

شنیسل مرغ

21000 تومان

ناگت مرغ

19000 تومان
پیش غذا | فست فود ژوبین

سیب زمینی بلغاری

14000 تومان

سیب دونفره

10000 تومان

سیب یک نفره

7000 تومان

ناچو

11000 تومان

فیله کبابی

11000 تومان

چیپس و پنیر

9500 تومان

نان سیر

11000 تومان
سالاد | فست فود ژوبین

سالاد سزار

15000 تومان

سالاد یونانی

11000 تومان

سالاد فصل

7000 تومان

سالاد ماکارونی

7000 تومان
نوشیدنی | فست فود ژوبین

آب معدنی کوچک

1000 تومان

دلستر قوطی

3500 تومان

دلستر خانواده

4500 تومان

دوغ لیوانی

1500 تومان

نوشابه خانواده زرد

4500 تومان

نوشابه خانواده مشکی

4500 تومان

نوشابه قوطی زرد

3000 تومان

نوشابه قوطی مشکی

3000 تومان