پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

رستوران مسلم

زمان سرویس دهیظهر : 12 الی 15 شب : 19 الی 23

تعرفه پیک : برعهده رستوران

همدان - خیابان مهدیه روبروی مسجد مهدیه رستوران مسلم

چلو کباب ها | رستوران مسلم

چلو جوجه کباب سلطانی

30000 تومان

چلو جوجه کباب

19000 تومان

چلو کباب مخصوص بناب

25000 تومان

چلو کباب لقمه مخصوص مسلم

22000 تومان

چلو کباب کوبیده

16000 تومان

چلو کباب وزیری

21000 تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

19000 تومان

چلو کباب سفید

13000 تومان

چلو کباب چنجه

35000 تومان
کباب ها | رستوران مسلم

چلو جوجه کباب

19000 تومان

چلو کباب کوبیده

16000 تومان

کباب کوبیده

11000 تومان

کباب نگینی

14000 تومان

کباب وزیری

15000 تومان

جوجه کباب مخصوص

14000 تومان

کباب لقمه

16000 تومان

کباب بناب

20000 تومان

کباب چنجه

30000 تومان

کباب سلطانی

25000 تومان

کاسه کباب

50000 تومان
چلو خورشت ها | رستوران مسلم

چلو خورشت قورمه سبزی

15000 تومان

خورشت قرمه سبزی

9000 تومان
پلو | رستوران مسلم

ته چین مرغ مخصوص مسلم

25000 تومان

زرشک پلو با مرغ

17000 تومان

خوراک مرغ

11000 تومان

چلو کره

6000 تومان
پیش غذا | رستوران مسلم

زیتون

3000 تومان

ماست موسیر

2000 تومان

سالاد فصل

3000 تومان
نوشیدنی | رستوران مسلم

آب معدنی کوچک

1500 تومان

دلستر خانواده

6000 تومان

دلستر قوطی

4000 تومان

نوشابه خانواده مشکی

5000 تومان

دوغ لیوانی

2500 تومان

نوشابه خانواده زرد

5000 تومان

نوشابه قوطی زرد

3500 تومان

نوشابه قوطی مشکی

3500 تومان